Principal » salut cerebral » El sistema nerviós perifèric

El sistema nerviós perifèric

salut cerebral : El sistema nerviós perifèric
Quin és exactament el sistema nerviós perifèric i quin paper hi juga el cos "> el sistema nerviós central inclou el cervell i la medul·la espinal, mentre que el sistema nerviós perifèric inclou tots els nervis que es desprenen del cervell i la medul·la espinal. altres parts del cos, incloent músculs i òrgans, cadascuna de les parts del sistema té un paper vital en la comunicació de la informació a tot el cos.

Anem a conèixer una mica més les funcions i l’estructura del sistema nerviós perifèric.

Què és el sistema nerviós perifèric?

El sistema nerviós perifèric (PNS) és la divisió del sistema nerviós que conté tots els nervis que es troben fora del sistema nerviós central (SNC). El paper principal del PNS és connectar el SNC als òrgans, extremitats i pell. Aquests nervis s’estenen des del sistema nerviós central fins a les zones més exteriors del cos.

El sistema perifèric permet al cervell i la medul·la espinal rebre i enviar informació a altres zones del cos, cosa que ens permet reaccionar davant els estímuls del nostre entorn.

Els nervis que formen el sistema nerviós perifèric són en realitat els axons o feixos d’axons de les cèl·lules neuronals. En alguns casos, aquests nervis són molt petits, però alguns manats nerviosos són tan grans que es poden veure fàcilment per l'ull humà.

El propi sistema nerviós perifèric es divideix en dues parts:

  • El sistema nerviós somàtic
  • El sistema nerviós autònom

Cadascun d’aquests components té un paper crític en el funcionament del sistema nerviós perifèric.

El sistema nerviós somàtic

El sistema somàtic és la part del sistema nerviós perifèric encarregat de portar informació sensorial i motriu cap i cap al sistema nerviós central. El sistema nerviós somàtic deriva el seu nom de la paraula grega soma, que significa "cos".

El sistema somàtic s’encarrega de transmetre informació sensorial així com de moviment voluntari. Aquest sistema conté dos tipus principals de neurones:

  1. Neurones sensorials (o neurones aferents) que transporten informació des dels nervis fins al sistema nerviós central. Són aquestes neurones sensorials les que ens permeten recollir informació sensorial i enviar-la al cervell i a la medul·la espinal.
  2. Neurones motores (o neurones eferents) que transporten informació des del cervell i la medul·la espinal fins a les fibres musculars de tot el cos. Aquestes neurones motores ens permeten fer accions físiques en resposta a estímuls del medi.

El sistema nerviós autònom

El sistema autònom és la part del sistema nerviós perifèric que és responsable de regular les funcions involuntàries del cos, com ara el flux de sang, els batecs del cor, la digestió i la respiració. Dit d’una altra manera, és el sistema autonòmic que controla aspectes de l’organisme que normalment no estan sota control voluntari. Aquest sistema permet que aquestes funcions tinguin lloc sense necessitat de pensar conscientment que passin.

Aquest sistema es divideix en dues branques:

  1. El sistema simpàtic regula la resposta de vol o de lluita, que prepara el cos per gastar energia i afrontar les possibles amenaces en el medi ambient. Quan calgui accions, el sistema simpàtic desencadena una resposta accelerant la freqüència cardíaca, augmentant la freqüència respiratòria, augmentant el flux sanguini als músculs, activant la secreció de suor i dilatant les pupil·les. Això permet al cos respondre ràpidament en situacions que requereixen una acció immediata. En alguns casos, podríem mantenir-nos i combatre l’amenaça, mentre que en d’altres casos potser fugim del perill.
  2. El sistema parasimpàtic ajuda a mantenir les funcions normals del cos i a conservar els recursos físics. Un cop passada una amenaça, aquest sistema retardarà la freqüència cardíaca, retardarà la respiració, reduirà el flux sanguini als músculs i restringirà les pupil·les. Això ens permet tornar els nostres cossos a un estat normal de repòs.
Recomanat
Deixa El Teu Comentari